Voorstel

In de tweede fase wordt er een demonstratie van bestaande, gelijkaardige applicaties gegeven die hun nut al bewezen hebben. Daarnaast maken we een voorstel over de aanpak van het project en een eerste, realistische schatting van de totaalprijs van het traject.