Realisatie

In de vierde fase start de realisatie waarbij we zorgen dat het agile-principe wordt toegepast om zo nauw betrokken te zijn bij het project en snel een eerste deel van de applicatie kunnen afleveren. Voor een goed verloop wordt er liefst bij de klant ‘on-site’ ontwikkeld.