Analyse

In de derde fase volgt er een intensieve analyse. De output hiervan is een document die de huidige bedrijfsprocessen in kaart brengt en een oplossing voor de noden zal beschrijven. Op basis van dit document kan er een nauwkeurige tijdsplanning en budgettering opgemaakt worden.