Tijdregistratie

Tijdregistratie

Klant: Productent van voeding
Sector: Productie
Groote: 40- 50 medewerkers
Producten en diensten: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Touch Screen

Situatie

Onze klant in de voeding wenst op zijn verschillende sites en per werkpost de gepresteerde tijd bij te houden per werknemer of interimmer. Nu werd alles opgeschreven op papier en daarna namen de verschillende productieleiders deze gegevens over in een Excel document waarbij elke productieleider zijn eigen template had. Dit is een zeer tijdrovend werk en gevoelig voor fouten, daarbij komt nog eens dat er geen globaal overzicht is van de gepresteerde uren.

Er zijn al heel wat oplossingen de revue gepasseerd van standaardpakketten met vingerscan tot batch-systemen maar geen van voorgaande was flexibel genoeg om gebruikt te worden in een productieomgeving.

Oplossing

Doordat er in het FirmWare framework voor Microsoft Access al een tijdregistratie module aanwezig was, kon dit vrij snel uitgerold worden met nog enkele aanpassingen zodat de applicatie 100% aansloot aan de noden van de klant. Zo is er een touchscreen scherm toegevoegd waar men zich snel kan aanmelden en afmelden op een werkplek en is er een boomstructuur opgezet van de verschillende productie omgevingen.

Via een parameter scherm is het mogelijk om uw productie-site uit te zetten in een boomstructuur en aan elke niveau verschillende activiteiten te koppelen.

De verschillende personeelsleden en interimmers kunnen toegevoegd worden. Hieraan kan er een standaard functieplaats of werkplek aan toegekend worden.

Touchscreen: Overzicht van de personen die kunnen inloggen en in het rood zie je wie aanwezig is, sinds wanneer en op welke werkpost hij aan het werk is.

Hier heeft Dennis zich net aangemeld en kan hij links zijn werkplek kiezen en rechts zijn taak.

Via een overzicht per dag kan je eenvoudig zien wie waar gewerkt heeft, wat hij uitgevoerd heeft en hoelang.

Via het logging scherm kan er opgevolgd worden wie er na de registratie nog aanpassingen uitgevoerd heeft aan een bepaalde registratie. De datum en tijd wordt hier ook bijgehouden.

Excel is nooit ver weg, daarom is er ook een export mogelijkheid om zo eventueel de uren verder te analyseren of deze door te sturen naar de verschillende interimkantoren!

Impact

Door deze oplossing kan er heel wat tijd, geld bespaard worden en fouten vermeden worden! Nu hebben de productieleiders meer tijd om zich te focussen op hun kerntaken, namelijk de productie leiden. Ook is het een grote hulp voor de administratie omdat ze gebruik kunnen maken van de Excel export die onmiddellijk kan doorgestuurd worden naar het intrimkantoor. Deze Export kan ook gebruikt worden als basis analyse tool. Beheerd u al uw producties in een ander systeem? Geen nood we kunnen deze informatie aanleveren zoals u het wil!