MRP: Manufacturing resources planning

MRP: Manufacturing resources planning

Klant: Productent van voeding
Sector: Productie
Groote: 50- 100 medewerkers
Producten en diensten: Microsoft SQL Server, Microsoft Access

Situatie

Onze klant in de voeding steunt voor zijn ERP functies volledig op Microsoft Sql-server en Microsoft Access. De volgende stap in het automatiseringstraject is een MRP of een manufacturing resources planning.

MRP is een integrale productiebesturing. Hiermee wordt een prognose van de te vervaardigen eindproducten gemaakt.

Want er was een nood aan volgende mogelijkheden:

 • Forecast ingeven van de eindproducten
 • Grondstofberekening op basis van de ingegeven forecast
 • Aankoop voorstellen genereren op basis van de MRP berekening
 • Producties inplannen op basis van het voorstel

Oplossing

Doordat er in het FirmWare framework voor Microsoft Access al een MRP module aanwezig was, kon dit vrij snel uitgerold worden met nog enkele aanpassingen zodat de applicatie 100% aansloot aan de noden van de klant. Deze MRP berekening loopt steeds ’s nachts en berekend alle voorstellen uit voor 10 weken ver, hierbij houdt het systeem rekening met volgende parameters:

 • Minimum stock per product
 • Ingevulde forecast aantallen van de verkoopbare producten
 • Actuele stock per product
 • Verwachte ontvangsten van aangekochte producten
 • Reeds ingeplande producties
 • Actieve producties

Via het Forecast scherm kan je het aantal ingeven per product en per week dat je verwacht te verkopen. Onderaan zie ook hoeveel verkooporders er moeten geleverd worden in die week, alsook hoeveel productie orders er al gepland staan. Helemaal onderaan zie je hoeveel je er al geleverd hebt in die week en hoeveel je er geleverd hebt vorig jaar in diezelfde week. Dit helpt om de huidige forecast zo accuraat mogelijk in te geven.

Via dit scherm kan je alle voorstellen van de producten raadplegen voor 10 weken ver. Op basis van deze gegevens kan je producties inplannen en aankooporders aanmaken. U hebt onderaan ook steeds een actueel overzicht van hoe de stock zal evolueren over de verschillende weken heen.

 

Dit hulpscherm stelt u in staat om op basis van de voorgestelde aantallen snel en eenvoudig aankooporders aan te maken.

 

Via dit planningsscherm is het mogelijk om de linkse voorstellen tot productie te koppelen aan de juiste productielijn en productiedatum. Dit kan zeer gebruikersvriendelijk door middel van “drag & drop”.

Impact

Door gebruik te maken van de ERP data en dit te voeden aan de MRP module krijg je heel wat synergie:

 • Inzage in het verloop van de stock over de verschillende weken
 • Krijg je een lijst van in te plannen producties
 • Krijg je een lijst van aan te kopen producten
 • Kan je steeds de forecast of de minimum stock bijsturen

Een volgende stap in dit verhaal is het berekenen van de nodige mensen in de productie zodat je ook deze planning kan aansturen!